Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 24: xxx

1. De Galliërs zullen hun land dapper verdedigen of met de grootst dapperheid proberen te bevrijden.
2. Gedurende vele jaren leefden wij vrij en gelukkig, maar op één dag is onze uiterst bloeiende stad door een aardbeving op vreselijke wijze verwoest..Breng ons hulp, vrienden
3. Het is uiterst gevaarlijk om op de vlakte tegenstand te bieden aan de vijanden. Wij zullen ons in het bos verbergen; daar zullen wij eerst een hinderlaag leggen, vervolgens zullen wij de komst van de vijanden afwachten, ten slotten zullen zij wanneer ze het bos binnengaan heel gemakkelijk door ons kunnen worden omsingeld.
4. De zaak is onder de rechter. Wij zullen zijn oordeel afwachten; hij zal immers zeer rechtvaardig oordelen.
5. Wij zijn hem een zo groot mogelijke eer verschuldigd. Want door zijn voorzichtigheid zijn wij gered van een vreselijke ondergang.
6. Heel lang kenden wij de mensen, die aan de uiterste grenzen/in de uiterste gebieden van de aarde wonen, niet.
7. Het schip is al klaar en zal spoedig uitvaren. Veel kan ik je niet zeggen. Daarom zal ik je kort antwoorden.
8. Velen van jullie zijn aartslui; zij werken zonder volharding en vorderen daarom bijzonder weinig.
9. Ik zal u trouw dienen, heer, zelfs als allen u in de steek zullen laten.
10. Gisteren is er in de straten van de stad van zonsopgang tot zonsondergang fel gevochten.
11. Jij kent hun doodsoorzaak veel beter dan ik.
12. Zijn woorden bevallen mij zeer, zijn daden echter allerminst.
13. De mensen die het meest worden geprezen, zijn niet altijd de besten.
14. De slecht ommuurde vesting kan gemakkelijk worden veroverd.
15. Zijn wonden zijn veel sneller genezen dan de verwachting van allen > dan allen hadden verwacht.
16. De bode bericht ons de komst van hulptroepen; zij zullen echter laat komen; zij zullen ons allen dood dan wel verjaagd aantreffen.
17. Traag klom de kolonne naar de top van de heuvel
18. Een mens die licht gelooft, zal licht worden bedrogen.
19. Lucius is verreweg de beste van alle leerlingen van onze school.
20. Sneller dan hoop/verwachting > sneller dan jullie hopen/verwachten zullen jullie haar hier zien.
21. Na de komst van de bode leidt de consul de ruiterij razendsnel van de vlakte naar de bergen.
22. Zonder twijfel regeert onze koning rechtvaardig en verstandig de staat.
23. uit angst voor straf durven zij hier niet langer te blijven.
24. Zelfs zijn meest innige vreinden komen hier zelden.
25. Allen zijn door de vijanden op zeer ellendige wijze gedood.