Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 20: Over het antieke Romeinse huis.

Vandaag gaan we een Romeins huis bezoeken. We zullen het voorportaal binnengaan en op de deur kloppen. Spoedig zal de portier komen, de deur openen en achter ons sluiten. Daarna zullen we door een slaaf door de gang het atrium worden binnengeleid; het atrium is door een deur of gorgdijn van de gang gescheiden en omgeven door kleine (slaap)kamers. Door een opening in het dak van het atrium deze wordt compluvium genoemd wordt licht binnengelaten. Onder het compluvium zullen jullie het impluvium zien. In het impluvium wordt water verzameld, wanneer het regent. In oude tijden was er een haard in het atrium en steeg de rook door het compluvium op naar de hemel. In het atrium zullen we het Lararium zien: hier worden laren en penaten vereerd, de waak- en bewaargoden van huis en familie. Aanzienlijke Romeinen plaatsen hier ook afbeeldingen van hun voorouders; want zij plegen hun voorouders zeer in ere (in grote eer) te houden.
Vanuit het atrium leidt een slaaf ons het tablinum in, door een gordijn gescheiden van eht atrium. In het tablinum zullen jullie vaak de paterfamilias kunnen vinden, die daar zijn kantoor heeft.
Vanuit het tablinum zullen we in de tuin komen, die door een peristylium of zuilengang is omgeven. In de tuin zijn bloemen en struiken en beelden. Ook rond de tuin zullen jullie kamers zien.
In vele huizen zullen jullie tevergeefs naar een badkamer zoeken. Romeinen plegen zich nnamelijk in publieke badhuizen of thermen te wassen.
Alleen rijke Romeinen bewoonden dergelijke huizen. De woningen van de armen waren eenvoudig; zij leefden meestal in huizenblokken.
Er zijn nog weinig huizen of resten van huizen over. In de tijden van Augustus was de vesting Pompeii welvarend en bloeide door voorspoed. Daar woonden vele duizenden mensen. Daarna zijn echter drie bloeiende steden verwoest door de vuren van de Vesuvius en vele mensen gedood. Daar kunnen jullie nog de resten van vele antieke huizen zien.