Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 1: Marcus heeft pijn.

Marcus komt naar huis; hij heeft pijn en roept zijn moeder: Moeder! Moeder komt en vraagt: Wat is er, Marcus? Marcus antwoordt: Moeder, ik heb pijn. Moeder vraagt: Waar heb je pijn, Marcus? Marcus antwoordt: In mijn buik, moeder. Moeder roept de dokter. De dokter komt en onderzoekt de buik. Moeder vraagt: Wat is het, dokter? De dokter antwoordt: Marcus, Marcus, je houdt niet van school, maar je moet toch naar school gaan. Marcus voelt geen pijn meer en gaat weer naar school.