Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 15: oefening 15a + b + spreuken

Oefening 15a
1 Iedere man zal je helpen.
2 Iedere moeder houdt van haar kinderen.
3. Iedere oorlog is vreselijk en wreed.
4. Ik ben door de hulp van een sterke man uit een groot gevaar gered.
5. Door de hulp van een onsterfelijke godin zijn we bevrijd.
6. Het begin van ieder werk is moeilijk.
7. Alle boeken zijn door de brand vernietigd.
8. Alle maaltijden worden door de slaven bereid.
9. Alle giften, ook kleine, zijn ons welkom.
10. De blijdschap van alle soldaten was heel groot na de overwinning.
11. We zullen de hulp van alle godinnen aanroepen.
12. Niet van alle werken is het begin makkelijk.
13. De ongelukkige slaven worden vaak gestraft door de wrede heer.
14. Het schip nadert de kust met een ongelovelijke snelheid.
15. Binnen korte tijd zullen ze hier aankomen.
16. We zullen de wrede en ruwe heer niet kunnen gehoorzamen.
17. Alle steden zullen al door de vijand veroverd zijn voordat onze hulptroepen arriveren.
18. Zonen zijn soms helemaal niet hetzelfde als hun vaders.
19. Er kan niet aan alle burgers van de verwoeste stad voedsel worden gegeven.
20. Ik zal door mijn trouwe vrienden worden geholpen.
21. Een tocht naar de kust door de bergen is niet makkelijk voor de paarden. Het zal noodzakelijk zijn te voet te gaan.
22. Ik ben droevig, want morgen kan ik niet komen.
23. De zware lasten zullen niet door de vermoeide soldaten het kamp in kunnen worden gedragen.
24. Tenzij hij door ons zal worden geholpen, zal hij het moeilijke werk niet af krijgen.
25. Je raad was me altijd nuttig.
26. Het zal voor jullie niet makkelijk zijn de goed versterkte stad te veroveren.
27. Stil zijn is soms moeilijk.
28. We houden niet van zoete wijn.

Oefening 15b
1. Opus difficile erit.
2. Dulcia vina amant.
3. Condiciones vestrae omnibus nostris graves sunt.
4. Omne parte urbis incendia erant.
5. Puella puero forti servata (est).
6. Virtus sociorum fidelium nostrorum magna erat.
7. Poena vestra gravis erit.
8. Nos invenire non poterunt.
9. Medici malos omnes sanare non possunt.
10. Quattor templa huc deis immortalibus aedificabuntur.
11. Omnes captivi liberari poterant.
12. Omnes captivos liberare poteramus.
13. Tempestate terribili naves enavigare non possunt.

Spreuken
Wij allen kunnen niet alles. (Niemand kan alles.)
Velen weten veel, maar niemand alles.
Ieder begin is moeilijk.
Het is moeilijk iedereen te behagen. (Je kan het niet iedereen naar de zin maken.)
Ik draag alles wat ik heb met me mee.
Hij die overal is, is nergens.
Waar het goed is, daar is het vaderland.
De stem van het volk is de stem Gods.
Zoals je groet, zo word je begroet.
Door het ruwe naar de sterren.