Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 15: B

1. Opus difficile erit.
2. Vina dulcia amant.
3. Condiciones vestrae nobis omnibus graves sunt.
4. In omni parte urbis incendia erant.
5. Puella a puero forti servata est.
6. Fortitudo sociorum fidelium magna erat.
7. Poena vestra gravis erit.
8. Nos invenire non poterunt.
9. Medici omnes morbos sanare non possunt.
10. Hic deis immortalibus quattuor templa aedificabuntur.
11. Omnes captivi liberari poterant.
12. Omnes captivos liberare poteramus.
13. Tempestate terribili naves enavigare non possunt.

Wij kunnen niet allen alles.
Velen weten veel, niemand (weet) alles.
Alle begin is moeilijk.
Het is moeilijk allen te behagen.
Ik draag al het mijne met me mee.
Wie overal is, is nergens.
Waar het goed is, daar is het vaderland.
De stem van het volk is de stem van God.
Zoals je groet, zo zal je gegroet worden.
Over het ruwe naar de sterren.