Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 14: A

1. Nu zullen wij ons werk afmaken en een meer geschikte gelegenheid afwachten.
2. Jullie zullen onze stad tevergeefs belegeren, ze is immers versterkt door een gracht en een hoge muur.
3. Je voorwaarden zijn billijk, maar hard. Daarom moeten ze door ons worden geweigerd.
4. De nacht zal zwart zijn en donker en de weg zal niet worden verlicht door het licht van de maan. Blijft daarom hier.
5. Vanaf het eerste licht totaan de avond is er door onze mensen met grote dapperheid gestreden.
6. De brug is door de vijanden verwoest, maar zal spoedig door ons herbouwd zijn.
7. Aan het 10e legioen zullen vanwege zijn uitmuntende dapperheid grote beloningen worden gegeven.
8. Allen vrezen jouw wreedheid en daarom houdt niemand van jou.
9. Je lof zal me zeer aangenaam zijn, omdat niemand ooit zonder reden door jou is geprezen.
10. Tussen een grote mensenmenigte zullen wij niet worden gezien.
11. Temidden van oorlogen plegen de mensen wetten en rechtvaardigheid niet in ere te houden.
12. Het eerste deel van het boek is slecht, het tweede en derde zijn mooi.
13. Als er vandaag geen hulptroepen zullen komen, zullen wij morgen worden verjaagd. Want gisteren zijn we al vaak door de vijanden verjaagd.
14. Door mij zul je altijd en overal worden geholpen.
15 Wij zullen hier bij het eerste licht bijeenkomen.
16. Ik zal u dienen, heer, maar als uw dienaar, niet als een/uw slaaf.
17. – Luistert, slaven. Er zijn 10 vrienden door mij uitgenodigd. Ze zullen spoedig aankomen. Maakt een goede maaltijd klaar. ‘Goed heer. Voordat ze zullen aankomen, zal alles klaar zijn.
18. Als wij niet zullen oppassen, zal onze tocht door de vijanden worden gehinderd.
19. De rechterflank, niet de linker, zal moeten worden belegerd.
20. Slaap zonder vrees; door ons zul je goed worden bewaakt.
21. Wat weet je van de nederlaag van de Galliërs?