Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 13: Over de gladiatorenspelen

In het Flavisch amfitheater ofwel het Colosseum werden, zoals jullie reeds is verteld, in oude
tijden vaak gladiatorenspelen gegeven.
De gladiatorenspelen waren ruw en van een grote wreedheid; de wedstrijden werden veelal pas
beŽindigd met de dood. De gladiatoren moesten dus altijd, goed bewapend met helm, schild,
zwaard, lans of andere wapens, met grote dapperheid en driestheid strijden en zich hoeden voor
de listen van hun tegenstanders; het was de gladiatoren niet tegestaan bang te zijn noch te
sidderen; zij behaalden of de overwinning, of werden door hun tegenstanders gewond en gedood.
De toeschouwers juichten de overwinnaar toe met luider stem.
Zo had het leven van gladiatoren zijn gevaren, maar ook zijn eerbewijzen en beloningen. Soms
waren gladiatoren vrijwilligers, meestal echter slaven, krijgsgevangenen, rovers en andere
mensen die door de rechter wegens misdaden waren veroordeeld.
Ofschoon ons gladiatorenspelen vandaag de dag Łberhaupt niet bevallen, werd het oude romeinse
volk hevig vermaakt door gladiatorengevechten. Maar de gladiatorenspelen waren niet alle
Romeinse burgers aangenaam; reeds toen werden ze door weinigen vanwege hun wreedheid
veroordeeld.