Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 13: B

1. Ik houd niet van de gure winter in jullie land.
2. In terra nostra hiems longa est.
3. Hier worden rode bloemen gevonden.
4. Flores pulchros mihi monstra.
5. Onze vrijheid was ons altijd dierbaar.
6. Libertatem nostram amamus.
7. Onze legioenen werden door de vijanden omsingeld.
8. Legio quinta in Gallia erat.
9. De dapperheid van onze soldaten was groot.
10. Dux virtutem vestram laudabat.
11. De burcht was op een heuvel gebouwd.
12. Hostes arcem nostram oppugnabant.
13. Er stonden mooie bomen rond de villa.
14. Arbores altas video.
15. De dood van de slechte koning was allen aangenaam.
16. Causam mercatoris mortis miserae ignorabamus.