Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 7, oefening 13

1. Laten wij vele en mooie geschenken naar de tempel van de godin brengen.
2. Het is goed, dat wij in gevaren vrienden hebben.
3. Het is niet mooi je te verheugen over de ellende (slechte dingen) van vrienden.
4. Het geschenk van jou is klein, maar mooi.
5. De dagen van het leven zijn lang en moeilijk voor velen.
6. Het begin van niet weinig daden is moeilijk, maar het einde is gemakkelijk.
7. Het leven van de mens is gelijk aan de zeevaart; zowel tijdens het leven als op de zeevaart zijn veel gevaren.
8. Dikwijls sterven zelfs jonge mannen.
9. Laten wij ons ook verheugen over de kleine geschenken.
10. Wees(t) niet slecht, jongens.