Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 5, oefening 10

[γριεξ]1. εστι αδελjοV θV δουλhV.
2. εστι αδελjh του δουλου.
3. h JεοV cαιρει τοιV δwροιV τοιV τwν παρJενwν.
4. ει μh αναγκαζομεν τουV δουλουV, ου βαινwσιν.
5. τιV υμον jυλαττει τα τεκνα;
6. δουλοι jυλαττοντwν το ιερον.
7. jιλοι πιστευουσι jιλοιV.[/γριεξ]