Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 52, oefening 68

12 - Laat los wat (= [de dingen] die) je op een schandelijke wijze hebt verworven en laat het snel los: want als ze je na verloop van tijd (=door tijd) dierbaar worden, zou je het wel eens niet meer los kunnen laten.

17 - Na het zichtbare losgelaten te hebben moet je het onzichtbare niet nalopen [ 'nastreven'].