Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 51, oef 67

1 De Atheners verbanden Themistocles die naar de koning van de Perzen vluchtte.
2 De tiran die bij iedereen haat had gemaakt door zijn overmoed, werd gedwongen de stad te verlaten.
3 Voor de Spartanen was niets schandelijker dan zijn schild weg te werpen en zijn gelid te verlaten en uit de strijd te vluchten.
4 Ik zou liever verkiezen om onrechtvaardig behandeld te worden dan onrechtvaardig te behandelen.
5 Aan wie van beide beloofde jij dit? De vader of de moeder?
6 Ceasar schreef aan zijn vrienden: Ik kwam, ik zag, ik overwon.
7 Toen de jongen dit vernam ging hij terstond weg om zijn vrienden te hulp te snellen.
8 Op bevel van de veldheer gaf de heraut de soldaten te ontwaken en de wapens op zich te nemen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27