Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 50, oefening 65

Och, mogen de goden jullie [als antwoord] op jullie gebed alles toedelen wat jullie gevraagd hebben
Zeus, Poseidon en Pluto verdeelden de heerschappij over de wereld.
Wie niet zaait zal geen vruchten verzamelen; of: Als iemand niet gezaaid heeft zal hij ook geen vruchten verzamelen
Bericht aan de koning wat we geantwoord hebben.
Jullie moeten oordelen wanneer jullie alles gehoord hebben.
Nadat Kadmos de draak gedood had zaaide hij diens tanden.
Apollo raadde (ried. adviseerde) de Atheners zich te verdedigen met een houten muur.
Wie van jullie meent dat dit nodig is, moet opstaan en zijn hand opsteken.
Het lot geeft de een dit geschenk, de ander dat geschenk.
Mogen Zeus en Dike (de godin van het Recht) de schurken op een vreselijke manier te gronde richten.
Orestes bezoedelde zijn handen met het bloed van zijn moeder.
Jullie moeten niet snel antwoorden, maar jullie moeten antwoorden na rijp overleg.
Laat ons de geschenken zien die jullie van de verrader gekregen hebben.
Nadat de zeeman in zeegesprongen was probeerde hij zich te redden op het land.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27