Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 50, oef 66

3 Wat lijkt jullie? Antwoordde deze man oprecht of niet?
4 Laten wij gezanten wegzenden naar de Atheners om te vragen of zij ons zo snel mogelijk te hulp snellen.
5 De heraut gaf een teken aan de soldaten om te zwijgen.
10 Hoewel wij ons gedurende vele dagen dapper verdedigden tegen de vreemdelingen leden wij de nederlaag.
11 Orestes bevuilde zijn handen met het bloed van zijn moeder.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27