Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 43, oefening 56

1. Het is beter door anderen dan door jezelf te worden geprezen.
2. Wij worden bemind als we beminnen, wij worden gehaat als we haten
3. Zij worden gehaat terwijl ze menen te worden bemind.
4. Al die door velen gehaat wordt......
5. Welk land zouden wij meer beminnen dan het vaderland?
6. Beschouw niet als betrouwbaar hen die alles prijzen wat je ook maar zegt.
7. De Perzen vroegen de gezanten om water en aarde te zenden.
8. Wij hebben paarden nodig,om de vijanden zeer snel te achtervolgen.
9. Zeus maakte Heracles onsterfelijk, nadat hij beroemde werken had gemaakt.