Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 42, oefening 55

1. Dokter, genees mijn vriend.
2. Je kunt geen betrouwbare vrienden krijgen met veel geld.
3. De Atheners vereerden Solon erg om zijn wijsheid en zijn moed.
4. Mogen allen de wijze mannen eren.
5. De moeders van de Spartanen droegen hun zonen op om te winnen in de gevechten of te sneuvelen.
6. Probeer niet kwaad met kwaad te genezen.
7. Moge je je leven goed en fraai afsluiten.
8. Verwerf niet snel vrienden.
9. De bezittingen van de overwonnenen zijn van de overwinnaars, want van de overwinnaars is de macht.
10. Wie kan iemand die anderen beliegt en bedriegt respecteren?
11. Het is nodig dat wij alles verwerven door middel van grote inspanningen.
12. Door het uiterlijk worden wij somtijds misleid.
13. Alwat medicijnen niet genezen, geneest het ijzer; alwat het ijzer niet geneest, geneest het vuur; alwat het vuur niet geneest, dat is ongeneselijk.
14. Toen Periander, tyran van Korinthe, gevraagd werd, wat het grootste in het kleinste was, sprak hij: "een goede geest in het lichaam van een mens."
15. Velen die anderen gaan bedriegen worden zelf bedrogen.
16. Wie niet waagt, die zal niet winnen.
17. Wie van jullie zag Sokrates niet op de agora spreken met de burgers?
18. Allen zagen de strateeg toen hij overwonnen was van zijn paard afspringen en zijn wapens weggooien.
19. Zwijg, of zeg iets dat beter is dan zwijgen.
20. Wanneer mannen spreken dienen de kinderen te zwijgen.
21. Roekeloos zijn, vriend, is niet de eigenschap van een wijs mens.
22. Kind, wees stil; het zwijgen heeft veel mooie aspecten .