Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 41, oefening 54 (versie 2)

1. Het is aangenaam te vernemen dat de vriend het goed maakt.
2. Ik heb haar nooit horen zingen
3. wie van jullie vond de oude man vermoord zijnde?
4. Aangekomen bij de stad troffen wij de poorten gesloten (zijnde)
5. Ik verheug me erover dat jullie veilig zijn aangekomen.
6. Waar en wanneer o vriend luisterde jij naar Sokrates die over de deugd sprak?
7. Jij moet ophouden met schrijven en opstaan!
8. Wij zagen in dat hij de waarheid sprak over alles wat hij zei.
9. Hou op met praten, kind en ga zo snel mogelijk weg
10. Jullie deden er goed aan om zelf hierheen te komen, makkers!