Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 41, oefening 53

01. Het is duidelijk dat we steeds achtervolgd worden door de dood.
02. Die man moet door ons allemaal bewonderd worden: hij is zeer grote eer waard / verdient zeer grote eer.
03. Het was een wet van Lykourgos om niet vaak tegen/met dezelfde vijanden te vechten: hij wilde namelijk voorkomen, dat zij bekend worden zouden met de techniek in de oorlog van de Spartanen.
04. We hoorden dat jullie paarden door dieven losgemaakt zijn en weggevoerd.
05. Welke van beide (typen van) steden vind jij dat de beste (betere) is, die waarin meerderen aan de macht zijn of waarin er n heerst?
06. Zoals (de) woorden, z(danig) dienen ook de daden te zijn.
07. Diogenes zei dat er in Athene niet veel mensen waren, maar een grote menigte.
08. Sokrates bracht geringe offers in de mening dat zij die weinig offerden van weinig, niet verschilden van degenen die groots (veel) offerden van grote dingen.
09. Word z(danig) tegen(over) je ouders, als jij zou wensen dat jow kinderen tegen(over) jou zouden worden.