Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 39, oefening 51 (versie 2)

1.De burgers waren blij omdat ze dachten dat ze bevrijd waren van de slavernij
2.Alle vrouwen van de stad verzamelden zich in de tempels om tot de goden te bidden
3.De jongens vluchtten omdat ze door veel sterkere jongens achternagezeten werden
4.Agesilaos spoorde Xenofon aan zijn zonen in Sparta op te voeden omdat hij van mening was dat ze daar het best zouden worden opgevoed
5.Wij zullen optrekken tegen de vijanden omdat wij geloven dat zij ons belagen
6. De opperbevelhebber bracht zijn soldaten de oorlog in ook al wilden ze dat liever niet
7.Ook al worden wij gepijnigd, wij zullen niet gehoorzamen.
8.Als jullie je niet haasten zullen jullie gestraft worden
9.Hoewel jullie je haasten kunnen jullie niet in die stad aankomen voor de avond.
9.De driehonderd Spartanen die in Thermopylae waren gekomen om de Perzen de doortocht te beletten zijn allen, ook al streden ze zeer dapper, gesneuveld
10.Van alle mannen die een Skyth tijdens de strijd doodt, daarvan brengt hij de hoofden aan zijn koning
11.Omdat de burgers de daden van de opperbevelhebber bewonderden richtten zij een standbeeld voor hem op

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27