Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 38, oefening 49

1. De filosoof die wegens geweld zijn vaderland ontvluchtte zei: 'In mij draag ik mijn gehele bezit met mij mee'.
2. Van de vluchtelingen bleven degenen die neervielen achter en kwamen op een ellendige manier om het leven.
3. Door niets slechts te vermoeden vertrouwden jullie de verraders, dwaze dienaren.
4. Aangezien wij de dichter bewonderen, hebben wij hem met grote geschenken vereerd.
5. Wat is datgene wat jullie tegenhoudt te reizen waarheen jullie ook maar (zullen) willen.
6. De beste van de steden is die met goede burgers.
7. Zo de heerser, zo de onderdanen.
8. Wij zullen je wel niet kunnen vertrouwen als je op die manier spreekt .
9. Nu jij een man hebt vermoord, verdien jij het zelf ook vermoord te worden.
10. Om Athena om een gunst te vragen brachten de meisjes mooie geschenken naar het heiligdom van de godin.