Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 37, verhaal: Over de rechtvaardigheid van Phocion

De Athener Phocion was door zijn rechtvaardigheid tot een zo grote reputatie en eer gekomen, dat hij niet alleen door de burgers (van Athene), maar ook door zijn vijanden werd bewonderd. Alexander stuurde hem eens 100 talenten. Verbaasd over een dergelijk geschenk, verzocht Phocion de brengers te zeggen, waarom Alexander alleen hem van zoveel Atheners een dergelijk geschenk stuurde. Die antwoordden:,,De koning is van mening dat u alleen van de Atheners rechtvaardig bent.'' Hierop antwoordde Phocion:,,Waarom verhindert de koning mij rechtvaardig te blijven?'' Nadat hij zodanig had gesproken stuurde hij de gezanten met het geschenk weg.