Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 36, oefening 45

Les 36 Oefening 45

1. Jullie zullen anderen niet opvoeden, als jullie jezelf niet opgevoed (zullen) hebben.
2. (Telkens) als iemand een mooi lichaam en een slechte ziel heeft, heeft hij een mooi schip en een slechte stuurman.
3. Wie gewillig de wetten overtreden had, werd gestraft.
4. De stad straft, wie ook maar gewillig de wetten van de stad overtreden heeft.
5. Gehoorzaam(t)onmiddellijk, zoals ik gezegd heb!
6. Wij verzochten de ziener te zeggen, welke mening hij erop nahield.
7. Beschouw precies dezelfden als vrienden en vijanden, die ook wij als vrienden en vijanden beschouwen.
8. De vreemdelingen meldden dat de vijanden op het punt stonden(/zouden) op (te) trekken tegen ons.
9. Als je wilt, zal ik je volgen.
10. Alle meisjes zongen en dansten telkens wanneer de jongens gearriveerd waren.
11. Als jullie mij gehoorzamen, zullen jullie door mij goed worden verzorgd.
12. Allen verbaasden zich erover, dat ze niet werden achtervolgd door de ruiters
13. Wie dit moge interesseren, (hij) sta op en (hij) make zich gereed om ons te volgen.
14. Vertrouw een vrouw niet, zelfs niet als zij gestorven is.
15. Een zeereis is altijd mooi, als je ellende ontvlucht/aan het ontvluchten bent.
16. Zeg ofwel iets krachtigers dan stilte of betracht stilte!