Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 35, oefening 43

1. Jij noemt anderen slecht, maar zelf ben jij diezelfde naam waardig.
2. Alexander vermoordde zijn eigen vriend.
3. De veldheer zendt niet iemand anders en verschijnt zelf ook niet.
4. Het zichzelf kennen [zelfkennis] is niet een zeer gering (onder)deel van de wijsheid.
5. Elk volk beschouwt zijn eigen wetten als de beste
6. De redenaren zeggen niet altijd hetzelfde over dezelfde dingen.
7. (De) mensen zijn vaak zelf (voor) zichzelf vooral meest vijanden.
8. Alle soldaten hadden dezelfde wapens, maar niet dezelfde dapperheid
9. Waardoor renden die vrouwen allemaal naar hetzelfde huis?
10. Als die twee hetzelfde doen, is het niet altijd hetzelfde
11. De atheners streden niet ter verdediging voor zichzelf, maar ter verdediging van alle Grieken.
12. Ken jezelf!