Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 32, verhaal: De leeftijden van de man

Hippokrates, de beroemde arts, zegt dat de man zeven leeftijden heeft, de eerste van het eerste levensjaar tot het zevende, de tweede van het zevende tot het veertiende, de derde van het veertiende tot het achtentwintigste, de vierde van het achtentwintigste tot het vijfendertigste, de vijfde van het vijfendertigste tot het tweeŽnveertigste, de zesde van het tweeŽnveertigste tot het zesenvijftigste en de zevende van het zesenvijftigste jaar tot het einde.
Bij de eerste leeftijd is de man een kleuter, bij de tweede een kind, bij de derde een jongeling, bij de vierde een jongeman, bij de vijfde een man, bij de zesde een oudere man en bij de zevende een oude man.