Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 27, oefening 35 (versie 2)

1.a. Nadat Orestes zijn moeder vermoord had, werd hij (steeds) achtervolgd door de Erinyen.
1.b. Nadat Orestes zijn moeder vermoord had, is/werd hij achtervolgd door de Erinyen.

2.a. Omdat zij niet wilden gehoorzamen, zijn/werden de mannen gedwongen als slaaf te werken.
2.b. Steeds wanneer ze niet wilden gehoorzamen, werden de mannen gedwongen als slaaf te werken.

3.a. Bid tot de goden, (op)dat jullie niet in slavernij weggevoerd worden.
3.b. Blijf bidden tot de goden, (op)dat jullie niet in slavernij weggevoerd worden.

4.a. Ontbied(t) de gezanten, opdat wij met hen onderhandelen over vrede.
4.b. Probeer de gezanten te ontbieden, opdat wij met hen onderhandelen over vrede.

5. Nadat/toen de gezanten binnengeleid waren, hebben wij met hen over vrede onderhandeld.
6. Omdat jullie die dingen gedaan/gepresteerd hebben, zijn/werden jullie door allen bewonderd.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27