Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 27, oefening 35 (versie 1)

1.
a. Nadat Orestes zijn moeder vermoordde, werd hij achtervolgd door de Erinyen (feit).
b. Nadat Orestes zijn moeder vermoordde, is hij achtervolgd door de Erinyen.

2.
a. omdat zij niet wilden gehoorzamen, werden de mannen gedwongen te dienen. (gebeurt 1 keer)
b. wanneer zij niet wilden gehoorzamen, werden de mannen gedwongen te dienen. (gebeurt vaker)

3.
a. bid tot de goden, om niet naar slavernij gevoerd te worden.
b. bid (altijd) tot de goden, om niet naar slavernij gevoerd te worden.

4.
a + b. ontbiedt de ouderen, opdat wij met hen onderhandelen over vrede.

5. Nadat de ouderen binnengeleid waren, onderhandelden wij met hen over vrede.
Omdat jullie die dingen deden, werden jullie door allen bewonderd.