Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 24, verhaal: Twee liedjes

Alleen van liefde zingt mijn lier.

Ik ben bereid om over Atriden te vertellen,
Ik ben bereid om Cadmus te bezingen:
Maar de lier doet alleen liefde van de snaren klinken.
Ik heb onlangs de snaren verwisseld
En de gehele lier
En ik trachtte te bezingen
Het zware werk van Herakles
Maar de lier gaf liefde ten antwoord
Vaarwel voortaan onze helden,
Want alleen van liefde zingt mijn lier

Drinkliedje

De zwarte aarde drinkt
De bomen drinken op hun beurt van de aarde
De zee drinkt van de bergstromen
De zon drinkt de zee
De maan drinkt de zon
Waarom zijn jullie tegen mij, makkers?
Als ook ik drinken wil?