Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 23, verhaal: Over de Griekse goden

Talrijk waren de goden van de Grieken maar het zou onmogelijk zijn om elke door
hen vereerde goden op te sommen
Zeus was de koning van alle goden en mensen
Zijn macht was groot en allen gehoorzaamden hem en allen die niet wilden
gehoorzamen werden gedwongen met geweld.
Samen met Hera, zijn vrouw, had hij een huis op een berg die de naam Olympos had
Maar ook waren er vele tempels van hem op heel Griekenland, waarin altijd grote
menigtes mensen waren die aan hem offerden en bidden, opdat hij hun welgezind
was en succes verschafte
Zeus had 2 broers, van wie Poseidon, meester van de wateren van de zee en god
van de zeelieden, en Hades heersde over de tartarus en de zielen van de Tararus.

De zonen van Zeus en Hera waren Ares, god van de oorlogen en van de strijden, en
Hyfaistos, god van het vuur, Ares bracht rampen aan ongelukkige mensen, maar
Hyfaistos werd bewonderd door allen vanwege vele beroemde en nuttige daden die
hij deed met zijn grote kracht voor de goden in de hemel en de mensen op aarde.

Wie van jullie kent de naam afrodite niet, godin van de schoonheid en de liefde.
Vele beelden en afbeeldingen van haar waren niet alleen in tempels maar ook op
wegen geoorloofd te bewonderen
En eroos is ook de naam van haar zoon, die met zijn scherpe pijlen mensen treft,
opdat zij gehoorzamend aan de liefde slaaf worden van zijn moeder.
En Athene, godin van wijsheid en dapperheid, werd door de Atheners het meest
vereerd want Athene werd geacht aan de mensen wijsheid en geest te verschaffen.
Het meest beroemd was het beeld van haar op het pathenon, in de acropoliss van
Athene, het werk van Phidias.
Phoibos, Apollo en Artemis, kinderen van Leto, zullen jullie allemaal welbekend
zijn.
Het welbekende orakel in Delphi was van Apollo, waar naar velen uit Griekenland
reisden, terwijl ze vele geschenken droegen. Om de goden raad te plegen. Apollo
werd de leider van 9 muzen genoemd. Artemis, zuster van Apollo, was godin van de
jacht.
Dionosus was de god van de wijn en de extase.
De wijn werd beschouwd als zijn geschenk. Daarom beletten de heersers de burgers
in niet weinig steden Dionosus te vereren.
Maar het is dom te strijden tegen een god, ze werden verschrikkelijk gestraft,
zodat ze werden gedwongen hem te gehoorzamen. Demeter was de godin van de
akkers.
Persefone, de dochter van haar, was de vrouw van Hades. Terwijl zij in de weide
bloemen verzamelde was zij door Hades geschaakt naar de tartarus, niet gewillig,
en haar moeder werd gekweld door hevig verdriet, omdat haar dochter niet meer
met haar was, toen beval Zeus dit: in de winter moet Persefne in de tartarus,
maar in de zomer is ze op aarde bij haar moeder, daardoor, brengt de winter geen
vruchten op aarde, maar in de lente verschijnen nieuwe vruchten en nieuwe
bloemen, die de mensen verheugend ontvangden uit de handen van Demeter.