Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 22, oefening 30

1) Niet de kracht van het lichaam is een veilig bezit, maar de duidelijke en wijze woorden.
2) Xenophon en Plato waren beroemde leerlingen van Sokrates, die zij zelfs na zijn dood vereerden.
3) Vertrouw op de goden, want het is niet veilig te vertrouwen op mensen.
4) Er is niet altijd een gezonde geest in een gezond lichaam.
5) De edelman redt vrijwillig zwakken.
6) De Grieken beschouwden gezonde ouderdom als een geschenk van de goden.
7) De werken van Herakles waren beroemd.
8) Ziektes kunnen zowel gezonde als zwakke lichamen te gronde richten.
9) De Atheners gehoorzaamden vrijwillig aan de woorden van de edelen Perikles.
10) De werken van Plato zijn vol van de woorden van Socrates.
11) Vertrouw niet alle waarzeggers; want niet alle woorden van de waarzeggers zijn waar.
12)Vroeger beschouwden de Egyptenaren, de waarzeggers als kundig.
13) Veel Griekse steden waren sterke en veilige burchten.
14) Handel altijd volgens de wetten van de natuur.
15) Vertrouw het schip slechts toe aan kundigen van de zee, opdat het niet te gronde wordt gericht.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27