Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 20, oefening 28

1. Een menigte van mensen gaat op naar de burcht.
2. De Grieken beschouwden het vuur als een geschenk van Prometheus.
3. Calypso hield Odysseus vast op het eiland en verhinderde hem naar zijn vaderland weg te gaan.
4. Niet weinig van de steden in Griekenland waren van nature sterk.
5. Orestes, omdat hij de moordenaar van zijn moeder was, werd achtervolgd door de Wraakgodinnen, die de dochters van de nacht waren en moordenaars achtervolgden.
6. Houd op met uw hoogmoed, Koning, opdat het u niet ten gronde richt.
7. "Cycloop", zegt Odysseus, "breng ons niet om".
8. Jongen, een slechte geest in een schoon lichaam is gelijk aan een slechte schipper op een mooi schip.
9. Ares was de zoon van Zeus en Hera.
10. Waarzegger, mogen de burgers door jou overtuigd worden; want zo kunnen zij gered worden.
11. Laten wij de wapens van Achilles toevertrouwen aan Odysseus.
12. Voor de ruiters zijn goede paarden noodzakelijk.
13. Mogen jullie je ouders altijd eren, kinderen.
14. Vertrouw op de honden , boer, die de runderen bewaken.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27