Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 13, oefening 20

1. Het zout is noodzakelijk voor het voedsel van de mensen.
2. Velen bewonderen de beroemde redenaren van de Atheners.
3. Laten wij niet slaven zijn van de maag.
4. Persephone was een dochter van Demeter.
5. Dikwijls zijn de zonen gelijk aan hun vaders, maar de dochters aan hun moeders.
6. Hector bracht vele mannen om in de strijd.
7. In het land van de cyclopen vinden Odysseus en zijn metgezellen (lett.: hen rond hem) vele geiten.
8. Het vuur boezemde de mannen en vrouwen angst in.
9. De ziel van de vrouw is niet gelijk aan de ziel van de man.
10. De woorden van deze redenaar zullen ons wel niet overtuigen.
11. Eer je vader en je moeder.
12. Laten wij aan Demeter, de moeder van Persephone en de godin van de akkers, offeren.
13. De man redde de kinderen uit het vuur met zijn handen.
14. De koning zond herauten, opdat zij de burgers zouden verzamelen.
15. Laten wij onze kinderen toevertrouwen aan andere vrouwen; want die vrouwen zorgen niet voor hem.
16. Weest mannen, vrienden.