Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 12, oefening 19

1. De vorst beveelt jullie dit land voor de avond te verlaten, omdat hij jullie onbetrouwbaar vindt.
2. De wind was vele dagen zeer sterk, zodat het voor de schipper onmogelijk was het eiland Kreta te verlaten.
3. Laten wij de vriendschap vereren in plaats van vijandschap.
4. Door de ziekte zouden veel boeren kunnen sterven, als de artsen hun geen geneesmiddelen verschaffen.
5. Croesus zond bodes naar Delphi met geschenken, opdat Apollo, de god van Delphi, een weg uit de gevaren zou verschaffen.
6. De Spartanen bewonderden de mooie dood in de strijd: het was voor hen niet mogelijk de wapens weg te gooien en te vluchten.
7. Met veel moeite voerde de Athener Xenofon de soldaten uit het land van de Perzen.
8. Laten wij wachten op/in dit veld, het is niet mogelijk verder te gaan, want door de sterke stroom is de vaart langs die rivieromhoog niet gemakkelijk
9. Waarom houden jullie de vrienden om mij heen af van dit nuttige werk?
10. Wij waren vaak samen met die wijze man, wij zijn leerlingen van hem
11. Wij zijn van plan soldaten met jullie mee te sturen, opdat jullie geen angst hebben