Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 11, oefening 18

1. Moge Athene ons uit deze gevaren redden.
2. De Spartanen zonden soldaten, opdat zij ons zouden beschermen.
3. Moge Zeus jullie ombrengen.
4. Het zal wel niet gemakkelijk zijn voor ons om dit huis te verlaten, omdat die soldaten het goed beschermen.
5. Wat zou jullie beletten de Spartanen te achtervolgen, Atheners?
6. Mogen mijn vrienden nooit zeggen dat ik hen niet meer vertrouw.
7. Hoe zullen wij uit dit vreemde land kunnen vluchten?
8. Moge het altijd vrede voor jullie zijn.
9. De stuurman ging naar de tempel, om aan de goden te offeren.
10. Mogen onze gebeden de goden overtuigen en voorspoed aan ons verschaffen.
11. Wie van jullie zou deze mooie geschenken niet bewonderen?
12. Mogen jullie altijd verstandig zijn, jongens.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27