Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Thalassa > Thalassa 1

Hoofdstuk ?, leestekst ?: Eerst roem, dan pas geluk

Een wijs mens gaat naar Pyrrhus die van plan is een veldtocht te ondernemen tegen Italië De wijze zegt: "Wat [ga je doen] na de overwinning in Italië" Pyrrhus antwoordt: ?Weet je niet dat ik ook over Sicili wil heersen?" De wijze: "Ik weet [dat] niet. En wat [ga je doen] na de zege in Sicilië" Pyrrhus: "Ik ruk op naar Egypte." De wijze: "En waarheen wil je je leger leiden na de overwinning in Egypte" Pyrhus: "Vandaar onderneem ik een veldtocht tegen Macedonië" De wijze: "En dan?" Pyrrhus antwoordt niet onmiddellijk. Hij denkt immers enkele tijd na. Tenslotte zegt hij: "Dan wil ik vrije tijd hebben. Iedere dag wil ik samen met mijn vrienden eten en drinken." De wijze is verwonderd en zegt: "Zijn die dingen ook nu niet voor jou mogelijk indien je niet ten oorlog trekt"? Wanneer Pyrrhus dat hoort, wordt hij erg boos op de wijze en zegt: "Een mens die niet de roem najaagt, is het geluk niet waard".

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27