Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Thalassa > Thalassa 1

Hoofdstuk ?, leestekst ?: Een stukje Thebaanse mythologie 1e episode

Eerste episode: de afgunst
Lycus en Dirke heersen (zijn koning over) in Thebe. Ze hebben geen kinderen. [Aan hen zijn geen kinderen.] Antipe echter, de nicht van Lycus, wordt ontvoerd door de grootste van de goden en zij brengt twee zonen ter wereld. De broers zijn Zethus en Amphion. Lycus en Dirke zijn zeer boos op Antiope. Want de heerschappij over Thebe komt toe aan haar kinderen. [ Want aan de kinderen van haar is de heerschappij over Thebe] Daarom geven ze de broers aan een slaaf. De slaaf brengt hen naar het gebergte [de toppen] en laat [hen] daar achter. Zo worden de zonen van Antiope door de wilde dieren gedood. Antiope wordt in [het] zeer groot verdriet in haar [het] huis achtergelaten.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27