Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tacitus

ANN I, 1: De geschiedenis van Rome in vogelvlucht

Koningen hebben van bij het begin de stad Rome geregeerd. L. Brutus stelde de vrijheid en het consulaat in. Dictatuur werd soms voor korte tijd aangesteld/geaccepteerd, de macht van de tienmannen hield niet langer dan twee jaar stand, ook het consulaat van de legioencommandant was niet voor lange tijd van macht. Niet Cinnae, niet Sulla hebben lang de leiding gehad. De macht van Pompeius en Crassus moest al snel wijkenvoor die van Caesar en de wapens van Lepidus en Antonius zijn naar Augustus overgegaan, die alle bestuursorganen lamgelegd door burgertwisten onder de titel van princeps onder zijn oppergezag plaatste. Nu werd het oude Romeinse volk in voorspoed in tegenspoed door de beroemde schrijvers vermeld, ook om de tijden van Augustus te beschrijven, ontbraken geen eervolle schrijvers, totdat ze door toenemende vleierij bang waren om te schrijven. Over Tiberius, Gaius, Claudius en Nero’s daden in hun bloeitijd dat uit vrees verwoest is, nadat ze stierven, met recente haat geschreven. Daarom heb ik het plan om weinig over Augustus te schrijven, vooral over zijn laatste jaren, vervolgens Tiberius’ principaat/keizerschap en andere dingen, zonder verbond en sympathie waarvoor ik geen reden heb.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.790

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18