Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tablinum > Oude Druk

Tekst 1.7: Nabots wijngaard is niet te koop

Een inwoner van de stad JizreŽl, die Nabot heette had in de stad Samaria een
wijngaard die paalde aan het koninklijk paleis. Op een dag zei koning Achab hem:
"Sta mij jouw wijngaard af, want hij bevalt mij en hij paalt aan mijn
paleis en in ruil daarvoor zal ik jou een betere geven ofwel zal ik, als jij dat
liever hebt, jou twee keer zijn prijs betalen." Maar Nabot sprak:
"Mijn koning, die wijngaard is een erfenis van mijn voorvaderen, het is mij
niet toegestaan hem aan u af te staan." Achab keerde dan maar boos en
somber naar huis terug, ging op zijn bed aanliggen, maar at niet. Nu kwam zijn
echtgenote Jezabel naar hem toe en ze vroeg hem: "Om welke reden ben je
toch zo somber?" Achab antwoordde: "Ik heb tegen onze buur Nabot
gezegd: verkoop mij jouw wijngaard, ofwel zal ik als jij dat liever hebt, jou
een betere in de plaats geven. Maar hij wilde zijn wijngaard niet aan mij
afstaan." Waarop zij zei: "Jij bent me echt een mooie koning, jij! Kom
op, sta op en wees een beetje vrolijker: ik zal jou die wijngaard wel
geven.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.790

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18