Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tablinum > Nieuwe Druk

Tekst 7.7: De aanslag op Caligula

Men zegt dat vele wonderlijke voortekens de moord die op til was de dag tevoren hadden voorspeld. Om andere achterwege te laten, een groot beeld van Iupiter in Olympia waarvan Gaius de opdracht had gegeven het vandaar weg te halen en het naar Rome over te brengen, het bracht zo een grote schaterlach uit dat de werktuigen, waarmee het weggesleept werd, ineenstortte en dat de arbeiders wegvluchtten.

De dag voordat hij dood ging droomde hij dat hij zelf in de hemel zat naast de troon van Iupiter maar dat deze hem met zijn rechtervoet een trap gaf en hem op de aarde deed neerstorten.

Op 25 januari om bijna 7 uur, toen Sabinus volgens militaire gewoonte het wachtwoord aan hem vroeg en hij ‘Iupiter de wreker’ geantwoord had, riep Chaerea van achter zijn rug:

“Ontvang de goedkeuring!” De overige samenzweerders maakte de man af met dertig steken. Bij het eerste gevecht kwamen Germaanse soldaten aanlopen die hij als lijfwachten gebruikte, en ze doodden enkele van de moordenaars, zelfs enkele senatoren die toevallig aanwezig waren.

Hij leefde 29 jaar, 10 maanden en 8 dagen. Men kan ook hierdoor de sfeer van die dagen inschatten omdat het nieuws van de moord eerst niet werd geloofd, omdat het vermoeden bestond dat het nieuws van de moord verspreid was door Gaius zelf, om op die wijze de stemming van de mensen te leren kennen en te keer te gaan tegen diegene die blij waren.

Tegelijkertijd kwam Caesonia(*) om, doorstoken door een centurio met een zwaard en haar(zijn) dochter die te pletter was geslagen tegen de muur.

(*) De vrouw van Caligula.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.789

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18