Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tablinum > Nieuwe Druk

Tekst 6.2.1: een jeugd in de strijd tussen marius en Sulla

Gajus Julius Caesar is geboren uit het zeer adelijke gens Julia. Zijn vader en zijn grootvader steunden de partij van de Populares (het volk) en de zus van zijn vader (tante), Julia, was getrouwd met Mario, een bekende leider van de Populares (het volk). Caesar verloor zijn vader op 16-jarige leeftijd. Het volgende jaar trouwde hij met Cornelia, de dochter van Cinna, de andere leider van de Populares (het volk).

Weldra bemachtigde Sulla echter, aangesteld als dictator, met de hulp van de Optimates (de senaat), het toppunt van de macht en terwijl hij woest tegen de Populares tekeer ging, beval hij ook Caesar te vermoorden.

Nadat hij van kledij was veranderd, ontsnapte hij 's nachts uit de stad en terwijl hij vervolgens heel vaak van woonplaats veranderde, verborg hij zich voor zijn achtervolgers. Maar toen hij op een bepaalde dag koorts kreeg en werd overgebracht naar een ander huis, stootte hij op soldaten van Sulla die de wegen bewaakten. Hij kon maar nauwelijks hun leider, een vrijgelatene van Sulla, overtuigen met twee talenten hem niet over te leveren aan Sulla.

Tenslotte verkreeg hij gratie door bemiddeling van bekenden, zeer vooraanstaande mannen en vrienden van Sulla. Het staat voldoende vast dat Sulla lange tijd weerstand geboden heeft, maar toen ze volhardden en bleven smeken, heeft hij zo uiteindelijk overhaald geroepen : "Jullie halen het en trek er jullie plan mee. Maar weet dan dat diezelfde Caesar, die jullie zozeer verlangen ongedeerd te redden, dat die ooit eens de ondergang zal betekenen voor de partij van de Optimates. Want er zitten veel Mariussen in die Caesar." Er is later vastgesteld dat hij de waarheid had gesproken.

Maar toen was er niemand, behalve Sulla, die de ware aard van de jongeman had doorzien. Ze waren immers allemaal van mening dat Caesar zich zo ver mogelijk afhield van de publieke vergaderingen, ze vertrouwden erop dat hij in het vervolg eerder een leven zal leiden in literatuur en amusement, dan in politieke zaken.

Want Caesar was zeer elegant als jonge man, gekleed met een iets te veel zorg, meer dan nodig bezorgd over zijn uiterlijk en zijn haartooi en hield heel erg van een luxueus leventje. Hij maakte soms ook verzen en heeft ooit zelfs een tragedie samengesteld. Maar onder die schijn van lichtzinnigheid zat er een totaal verschillend karakter verborgen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.874

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48