Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Sulpicia

IV, 9

Weet je dat het droeve uitstapje uit de geest van je meisje is weggenomen?
Het is nu mogelijk op haar verjaardag in Rome te zijn.
Laat die dag door ons allemaal gevierd worden,
de verjaardag die onverwacht komt voor jou die het niet vermoedde.