Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Sulpicia

IV, 11

Heb je geen liefdevolle zorg voor je meisje, Cerinthus,
omdat koorts mijn vermoeide lichaam nu kwelt?
Ach, ik zou er niet voor kiezen de droeve ziekte te boven te komen,
als ik niet dacht dat jij dat ook wil.
Maar wat voor nut heeft het voor mij om ziekte te overwinnen, als jij
onze kwellingen met onverschillig hart kan verdragen?

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.874

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48