Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Stathmoi

Tekst 9.5: Hoe werden de meisjes opgevoed (p. 188)

Te Athene werden de meisjes niet opgevoed op kosten van de staat. Dus leerden ze thuis de werken van de vrouwen. De Spartanen meenden dat het voor de meisjes het belangrijkst was om moeders te worden van edele en sterke Spartanen. En ze wilden dat alles wat betreft het lichaam sterk was en wat betreft de ziel goed. Daarom waren er sportscholen voor de meisjes waarin ze liepen, discus wierpen, speer wierpen en kampten zoals de jongens. Ook behoorde het alle meisjes dat ze het vaderland meer liefhebben dan hun man en hun kinderen. Later als ze zelf kinderen hadden, deden ze dit ook. Want als immers een moeder hoorde dat 1 van haar zoons in een gevecht gesneuveld was, kwam ze aan en onderzocht zij de wonden. Als ze zag dat het lijk wonden had aan de voorkant, droeg ze de jongen bijna blij naar het familiegraf. Wanneer ze zag dat het anders was, schaamde ze zich en jammerde ze en probeerde ze dit zo goed mogelijk te verbergen en verstopte ze het lijk, liet ze het in een massagraf steken of bracht ze het heimelijk naar het familiegraf. Zo waren de Spartaanse vrouwen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30