Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Stathmoi

Tekst 5.6: De oude Olympische Spelen en de hedenda

Tenslotte is het nuttig om de hedendaagse O.S
Te vergelijken met de oude.
Want vele dingen zijn gelijk
Maar vele dingen zijn ook verschillend.
Welnu sommige dingen zijn duidelijk gelijk.
De O.S worden ook nu nog altijd om de 4 jaar gehouden
En ze beginnen met een grote optocht en de atleten zweren de Olympische eed
En de prijs bestaat niet uit geld maar uit eerbewijzen en roem
En de winnaars worden zeer vereerd door de burgers.
Het is niet moeilijk aan te tonen dat ook veel dingen verschillen

Ze verschillen immers door de plaats waarin ze georganiseerd worden en door de streken vanwaar de atleten en de toeschouwers komen.

ze verschillen ook door het aantal van de wedstrijden
En van de dagen en ze verschillen hier ook dat het ook aan de vrouwen is toegestaan niet alleen te kijken, maar ook deel te nemen.
De O.S. van nu verschillen vooral hierdoor van de oude:
Dat ze niet meer heilig zijn.
Want ze beginnen niet meer met offers
en de god wordt niet meer geacht als aanwezig
en de atleten wijden geen geschenken toe aan de goden,
en de eed die de atleten en de rechters nu zweren
stelt de god niet aan tot rechter van de wedstrijden
maar de eed van de oude O.S stelt de goden
echt aan tot rechters van de wedstrijden
zodat de fairplay voor hen heilig is
en oneerlijk overwinnen niet alleen schandelijk,
maar ook goddeloos is

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30