Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Vertaling les 17

Kort geleden had Marcus Aurelius Lentulus zijn echtgenote door de dood verloren. De bedroefde echtgenoot voerde een plechtige begrafenis uit voor zijn Fabia. Vele mensen liepen plechtig in een stoet, allemaal gehuld in trieste kleren. Ze huilden en jammerden ongelukkig. De trieste ging door de straten. Spoedig ging hij de stad uit. Helemaal niet ver van de stad was een brandstapel. Sterke mannen droegen de lijkbaar en plaatsten die op de brandstapel. Vervolgens legde Lentulus de kleren van zijn vrouw op de brandstapel en zei: Vaarwel, Fabia ik heb erg van je gehouden. Je hebt me gelukkig gemaakt. Toen stak hij met een fakkel de brandstapel aan.

Nu is het nacht, maar Lentulus kan niet slapen. Hij denkt: Mijn Fabia was een goede echtgenote. Ze was een sterke en felle vrouw, maar ik ben mild en wel eens een beetje slordig. Ze kon