Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 7

Held Medusa is een Gorgo, een vreselijk monster. Want in plaats van haren heeft ze slangen en met haar ogen doodt ze alle mensen die kijken naar haar gezicht. Uit angst vluchten de mensen dus uit het gebied van de Gorgonen. Maar de held Perseus, de zoon van Zeus, wil zijn dapperheid tonen aan de goden en aan de mensen: hij wil namelijk Medusa doden. Zo helpt bij de mannen en de vrouwen en de kinderen van het gebied. De goden helpen de zoon van Zeus. Want Athena geeft de held haar schild; het schild glimt als een spiegel. Hades verschaft aan Perseus zijn helm; als Perseus de helm op het hoofd draagt, is hij onzichtbaar. Hermes geeft aan het kind van Zeus zijn gevleugelde sandalen. Persues is heel blij met de geschenken. En Perseus nadert Medusa, onzichtbaar door de helm van Hades. Hij kijkt naar het vreselijke monster in het schild, als in een spiegel: want zo kijkt hij niet rechtstreeks naar het gezicht van de Gorgo. Zodra de held dichtbij is, hakt hij het hoofd van Medusa af met zijn zwaard. Daarna vlucht hij met de sandalen van Hermes zo snel mogelijk. In ruil voor de hulp van de goden schenkt Perseus het hoofd van Medusa aan Athena.