Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 6: Pollux en Castor

De Romeinen voeren oorlog, maar het is niet gemakkelijk om de overwinning te behalen. De aanvoerder van de Romeinen vreest voor een nederlaag. Hij smeekt om hulp van de goden. Plotseling is er het geluid van hoeven! Paarden naderen. De paarden zijn stralend wit en enorm groot. De mannen zitten op de paarden, stralend en enorm. De vijand schrikt. Ze zeggen: 'Dat zijn geen mannen, maar goden! Het zijn Castor en Pollux. Indien de goden steun geven aan de Romeinennin het gevecht, is overwinnen voor ons onmogelijk!' Daarom vlucht de vijand. Zo winnen de Romeinen van de vijand met de hulp van Castor en Pollux.