Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 45: Nero

Rome brandt! Overal werden deze woorden gehoord. Door de hele stad werden brandweermannen geroepen om de brand te blussen. Maar de brandweermannen konden het vuur helemaal niet tegenhouden. Ze hadden het vuur zelfs niet kunnen tegenhouden, als ze vele duizenden mannen hadden gehad om brandemmers onderling doorgevend de vlammen met water te blussen. De commandant van de brandweer heeft tegen de mannen gezegd: Wij kunnen tegen het vuur niets gedaan krijgen. Laten wij zoveel mogelijk mensen proberen te redden. Dus hebben de brandweermannen over de brandende straten rennend het volk overtuigd om zo snel mogelijk te vluchten.

Bij de berg de Palatijn zijn zij een man tegengekomen, die een zware last droeg. Zij hebben gezegd: Laat alles achter, wat jij draagt. De last maakt jou trager. Als jij niets had gedragen, zou jij al lange tijd uit het gevaar zijn ontsnapt. Hij heeft echter geantwoord: Als ik alle goederen achter zou laten, zou ik later niets hebben om mijn kinderen en echtgenote te voeden. Wat moeten wij nu doen, nadat wij alles zullen hebben verloren? Waar moeten wij wonen? Hoe moeten wij leven? De brandweermannen: Laat uw klachten achterwege! Uw vrouw en kinderen zouden liever u ongedeerd willen zien dan uw goederen. Vlucht weg! De man heeft gehoorzaamd.

Plotseling is een menigte jongemannen woedend schreeuwend de brandweermannen tegemoet gekomen. Iemand van hen heeft uitgeroepen: Deed onze leider Nero maar iets voor het welzijn van het volk! Als hij zijn parken zou openstellen, dan zouden vele burgers worden gered. Het is een gerucht, heeft een ander gezegd, dat Nero zelfs niet in Rome is. Het is een gerucht dat hij ver van het gevaar een droevig lied zingt over de ondergang van de beroemde stad Troje. Een ander heeft toegevoegd: Zorgde hij maar beter voor zijn stad! Als hij niet ver weg was, zou ik geloven dat Nero zelf de brand was begonnen, zodat hij een groter deel van de stad voor zichzelf in bezit kreeg! De brandweermannen hebben hen gewaarschuwd: Jullie moeten vluchten! Misschien was dit vuur niet ontstaan, als wij een echte leider hadden in plaats van deze dichter. Toch is het voor jullie meer voordelig hiervandaan weg te vluchten dan kwaad te spreken over Nero. De jongemannen waren reeds weggevlucht.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.997

Nieuw afgelopen maand: 24

Gewijzigd afgelopen maand: 39