Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 44: Claudius

In een kroeg schepten drie soldaten onderling op over hun daden terwijl ze wijn dronken. Marcus had al verteld dat
hij op één dag tien vijanden had gedood. Lucius zei tegen hem: ‘Je hebt het inderdaad goed gedaan. Je
herinnert je toch wel dat ik me toen uit mezelf op de vijanden heb gestort, om jou te redden? Ik wekte
zo’n grote bewondering, dat de leider mij de corona civica toekende!’ Marcus zweeg. Een beetje later
vroeg hij Quintus: ‘En jij, vriend? Vertel ons, wat jij ooit voor het vaderland hebt gedaan!’ Quintus zei met
een ernstig gezicht: ‘Ik heb voor ons vaderland een nieuwe keizer gevonden.’ Marcus en Lucius moesten
zozeer lachen, dat ze lange tijd geen woord konden zeggen.
[13] Quintus: ‘Toen Caligula was gedood, vielen de soldaten zijn huis binnen, met de bedoeling dat de
familie niet zou ontkomen. Ik ben ook het huis vol rijkdommen binnengegaan. We begonnen buit te
verzamelen. Ik bukte, om een kostbare beker van de grond op te rapen. Zodra ik dat deed, zag ik onder de
gordijnen de voeten van een man. Ik naderde omdat ik graag wilde weten wie zich daar had verborgen.
Meteen trok ik een man naar buiten. Ik kende hem: het was Claudius, de oom van de keizer! Trillend van
angst viel hij op de knieën, omdat hij bang was, dat hij zou worden gedood. Een van mijn metgezellen zei
echter: "Hoewel hij een familielid van de keizer is, laten we hem toch niet doden. Hij is zo dom, dat hij
niemand schaadt." Ik stelde voor: "Laten we de goede Claudius keizer maken! Zijn dank zal zeker zó groot
zijn, dat hij ons graag zeer grote beloningen geeft!" Verheugd begroetten wij gezamenlijk Claudius als
keizer. We tilden hem op de schouders, terwijl we riepen: "Leve Claudius, leve onze keizer!" ‘
[31] De vrienden waren verbaasd door de woorden van Quintus. Tenslotte riep Marcus uit: ‘Dit ene weet
ik zeker: omdat jij een zeer grote beloning van Claudius hebt ontvangen, zul jij gemakkelijk alle wijn voor
je vrienden kunnen betalen!’

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.997

Nieuw afgelopen maand: 24

Gewijzigd afgelopen maand: 39