Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 43: Livia (versie 2)

Marcellus, een aanzienlijke jongeman, die Augustus als zoon had aangenomen, was zeer ziek. Het hele
huishouden van de princeps zweeg angstig, wachtend op de afloop van de ziekte. In een hoekje hadden
twee slaven van Livia een gesprek terwijl ze met zachte stem fluisterden.
Serpentia De Griekse dokter die door onze meesteres is ontboden is van mening dat Marcellus niet veel
langer zal leven.
Probus Ik hoop dat die dokter beter is dan die vorige. Gisteren heb ik Livia hem horen uitschelden omdat
hij de oorzaak van de ziekte van Marcellus niet vond.
Serpentia Ik persoonlijk meen dat Livia zelf deze onverklaarbare ziekte gedaan heeft gekregen.
Probus Moge jij door de goden gestraft worden vanwege die brutaliteit! Onze meesteres is een zeer
aanzienlijke vrouw en de echtgenote van Augustus. Zij zou dat zeker niet doen.
Serpentia Integendeel, het staat vast dat zij dat gedaan heeft. Het beviel haar immers niet dat Augustus
Marcellus als zoon had aangenomen. Augustus zal nu een nieuwe adellijke jongeman uitkiezen, die hij
als zoon zal aannemen en aan wie hij zijn dochter Iulia ten huwelijk zal geven. Hij zou Livia’s zoon
Tiberius kunnen kiezen. Dat wil Livia, aangezien ze hem in haar macht heeft. Als Augustus een andere
jongeman zou uitkiezen, zou ook die jongeman door Livia kunnen worden gedood. Maar wie is bij de
leider in de gunst? Laten we het aan Garrulus vragen.
Probus We zullen niets vragen! Zeg niet zulke gemene woorden. Marcellus leeft nog! Laten we bidden tot
Iuppiter en alle goden dat hij uit deze zeer zware ziekte zal herrijzen.
Garrulus Marcellus is dood! Ik heb het gejammer van de vrouwen gehoord!
Probus Ach, wat een hard lot! Wat moet Augustus nu doen? Met wie moet hij nu de heerschappij delen?
Hoe moet hij een nieuwe zoon vinden? Mogen de goden onze princeps wijsheid geven! Moge Fortuna
steun geven aan de opvolger van Marcellus...
Serpentia Wat meer terzake doet – moge Livia steun geven aan de opvolger van Marcellus...
Livia Niet kletsen! Jullie moeten rouwen, want onze geliefde princeps heeft zijn zoon door de dood
verloren. Moge een juist gekozen nieuwe zoon hem spoedig troost brengen!

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.997

Nieuw afgelopen maand: 24

Gewijzigd afgelopen maand: 39