Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 43: Livia (versie 3)

Marcellus, een aanzienlijke jongeman, die Augustus als zoon had aangenomen, was zeer ziek. Het hele huishouden van de princeps zweeg angstig, wachtend op de afloop van de ziekte. In een hoekje hadden twee slaven van Livia een gesprek terwijl ze met zachte stem fluisterden.

Serpentia : De Griekse dokter die door onze meesteres is ontboden is van mening dat Marcellus niet veel langer zal leven.

Probus : Ik hoop dat die dokter beter is dan die vorige. Gisteren heb ik Livia hem horen uitschelden omdat hij de oorzaak van de ziekte van Marcellus niet vond.

Serpentia : Ik persoonlijk meen dat Livia zelf deze onverklaarbare ziekte gedaan heeft gekregen.

Probus : Moge jij door de goden gestraft worden vanwege die brutaliteit! Onze meesteres is een zeer aanzienlijke vrouw en de echtgenote van Augustus. Zij zou dat zeker niet doen.

Serpentia : Integendeel, het staat vast dat zij dat gedaan heeft. Het beviel haar immers niet dat Augustus Marcellus als zoon had aangenomen. Augustus zal nu een nieuwe adellijke jongeman uitkiezen, die hij als zoon zal aannemen en aan wie hij zijn dochter Iulia ten huwelijk zal geven. Hij zou Livia's zoon Tiberius kunnen kiezen. Dat wil Livia, aangezien ze hem in haar macht heeft. Als Augustus een andere jongeman zou uitkiezen, zou ook die jongeman door Livia kunnen worden gedood. Maar wie is bij de leider in de gunst? Laten we het aan Garrulus vragen.

Probus : We zullen niets vragen! Zeg niet zulke gemene woorden. Marcellus leeft nog! Laten we bidden tot Jupiter en alle goden dat hij uit deze zeer zware ziekte zal herrijzen.

Garrulus : Marcellus is dood! Ik heb het gejammer van de vrouwen gehoord!

Probus : Ach, wat een hard lot! Wat moet Augustus nu doen? Met wie moet hij nu de heerschappij delen? Hoe moet hij een nieuwe zoon vinden? Mogen de goden onze princeps wijsheid geven! Moge Fortuna steun geven aan de opvolger van Marcellus...

Serpentia : Wat meer terzake doet - moge Livia steun geven aan de opvolger van Marcellus...

Livia : Niet kletsen! Jullie moeten rouwen, want onze geliefde princeps heeft zijn zoon door de dood verloren. Moge een juist gekozen nieuwe zoon hem spoedig troost brengen!